Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Conselleria d'Interior i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració del disseny i implementació d'un sistema expert per a l'avaluació del dany produït per catàstrofes naturals en el marc del projecte europeu Damage