Convenis i acords marcs recents

  • 3400. Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat Aristotèlica de Tessalònica (Grècia)
  • 3383. Conveni instrumental amb el Govern de les Illes Balears per atendre la segona fase de la renovació de les aules de videoconferència de la Universitat de les Illes Balears – projecte Campus Extens
  • 3390. Conveni amb Oca Instituto de Certificación, SLU, per realitzar activitats relacionades amb la prestació de serveis tècnics en el procés de certificació de projectes d’I+D+I
  • 3398. Conveni amb el Govern de les Illes Balears per a l’expedició del suplement europeu al títol i per atendre la primera fase del projecte d’implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears
  • 3402. Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a la gestió dels cursos, les proves lliures i l’expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)
  • 3404. Conveni de col·laboració amb el Parlament de les Illes Balears per a l’organització de la IV convocatòria de la Lliga de Debat de la UIB