Consultau el cens

Cens per a l'elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d'investigació cientítica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) dels estatuts als consells de departament.

No existeix un procés electoral amb aquest codi

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417)