Consultau el cens

Cens per a l'elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

No existeix un procés electoral amb aquest codi

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417)