Consultau el cens

Cens per a l'elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

Formulari de consulta
Identificador:
Cercau per DNI/NIF, NIE, targeta de resident o número de passaport

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).