Consultau el cens

Cens per a l'elecció de representants de PAS a les juntes de facultat i d'escola

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).