Cens per a les eleccions de representants de PDI a les juntes de facultat i d'escola

No existeix un procés electoral amb aquest codi

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417)