Cens per a les eleccions de representants dels estudiants als consells de departament

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).