Departament d'Economia Aplicada

Equip directiu

  • Director/a
    • Tugores Ques, Maria
  • Subdirector/a
    • Capó Parrilla, Francisco Javier
  • Secretari/ària
    • Aguiló Segura, Paula María
  • Adreça web

Més informació