Instituts

Instituts Universitaris de Recerca

Els Instituts Universitaris de Recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Podran organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau segons els procediments previst en els estatuts i proporcionar assessorament tècnic a l'àmbit de les seves competències.

Instituts de recerca propis

Els instituts de recerca propis de la UIB són centres dedicats, fonamentalment, a la recerca científica i tècnica o a la creació artística, establerts per la UIB conjuntament amb altres entitats públiques o privades.

La UIB estableix la figura dels instituts de recerca propis com una més de les estructures d'organització de la recerca. Per a la creació d'aquests instituts és imprescindible la implicació almenys d'una empresa i/o institució pública o privada alienes a la UIB, que s'obligarà a finançar a mitjà termini l'institut.

Acord normatiu de 25 de juliol de 2006 (7623, FOU núm 270)

Altres instituts