Serveis administratius de l'edifici Guillem Cifre de Colonya

Administrador
Micaela Juan Puigserver
Telèfons
Grau i plans antics: 971259999
Adreces electròniques

Grau i plans antics: secretaria.gc@uib.es

Fax

971 17 31 90

Horari

D'octubre a maig
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
dimarts i dijous de 16 a 18 hores
Juny
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
dijous de 16 a 18 hores
Juliol i setembre (fins al dia 15 de setembre)

de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores
dijous de 16 a 18 hores

Setembre (a partir del dia 16 de setembre)

de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
dijous de 16 a 18 hores

Agost, Nadal i Pasqua
tancat

En depenen

Facultats i Escoles:
  • Facultat d'Educació
  • Facultat de Psicologia
  • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Departaments:
  • Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Infermeria i Fisioteràpia
  • Psicologia
Edifici
  • Guillem Cifre de Colonya
  • Beatriu de Pinós

 

Model de sol·licitud general

Recordau que aquesta instància només és per presentar-la presencialment a qualsevol de les unitats de registre que funcionen als edificis següents: Son Lledó, Anselm Turmeda, Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Sa Riera i Antoni Maria Alcover i Sureda. També es pot registrar a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original.

Model d'autorització

Tràmits administratius

Estudis oferts per la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. Any acadèmic 2016-17

Estudis de grau

Estudis oferts per la Facultat d'Educació. Any acadèmic 2016-17

Estudis de grau

Estudis oferts per la Facultat de Psicologia. Any acadèmic 2016-17

Estudis de grau