Claustre

Vocals representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A):

Titulars

 1. Regina Alemany Alonso (Departament de Biologia)
 2. Margarita Miró Julià (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 3. Josep Servera Baño (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
 4. Margarita Tarabini-Castellani Aznar (Departament de Dret Públic)

Suplents

­–

Vocal representant de la resta de personal docent i investigador (grup B):

Titular

 1. Fàtima Roso Bas (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

Suplent

1. Antoni Borràs López (Departament de Física)

Vocals representants dels estudiants (grup C):

Titulars

 1. García Romero, Juan Andrés (estudis d’Informàtica –enginyeria– + Enginyeria Informàtica –grau–)
 2. Zúñiga Buitrago, Karen (estudis de Dret)

Suplents

 1. Riera Moreno, Alejandro (estudis de Química)
 2. Bibiloni Femenias, Gabriel (estudis d’Història)
 3. Sebastián Sebastián, María (estudis de Doctorat)
 4. Holmes, Nile (estudis d’Administració d’Empreses)

Vocal representant del personal d’administració i serveis (grup D):

Titular

Llabrés Grau, Miquel

Suplents

L’ordre dels diferents membres suplents elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.