Consell Social

Composició de les Comissions del Consell Social de la UIB

COMISSIÓ PERMANENT

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta

Sr. Joan March Noguera, secretari

Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector

Sra. Antònia Paniza Fullana, Secretària General

Sra. Josefina Salord Ripoll

Sr. Daniel Bachiller Pérez

COMISSIÓ ECONÒMICA

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta

Sr. Joan March Noguera, secretari

Sra. Antonia Fullana Puigserver

Sr. Gabriel Caldentey Ramos

Sra. Maria Magdalena Pons-Quintana Pallicer

Sr. Alfonso Rojo Serrano

COMISSIÓ ACADÈMICA

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta

Sr. Joan March Noguera, secretari

Sra. Antònia Paniza Fullana

Sr. Sebastián Lora Sánchez

Sr. Gabriel Caldentey Ramos

Sr. Domènec Garcies Gomila

Sra. Josefina Salord Ripoll

Sr. Joan Llobera Cànaves

Sr. Joan Roselló Moyà

Sr. Daniel Bachiller Pérez

Sra. Maria Isabel González Carrasco

Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta

Sr. Joan March Noguera, secretari

Sra. Antònia Paniza Fullana

Sr. Sebastián Lora Sánchez

Sra. Eva Cerderiña Outeiral

Sra. Carme Planas Palou

Sra. Maria Isabel González Carrasco