Consell de Govern

Calendari de sessions del Consell de Govern de l'any acadèmic 2017-18

  • Dia 7 de novembre de 2017 (dijous)
  • Dia 20 de desembre de 2017 (dimecres)
  • Dia 13 de febrer de 2018 (dimarts)
  • Dia 21 de març de 2018 (dimecres)
  • Dia 10 de maig de 2018 (dijous)
  • Dia 18 de juny de 2018 (dilluns)
  • Dia 24 de juliol de 2018 (dimecres)
  • Dia 26 de setembre de 2018 (dimecres)