Estudis i assignatures on participa el departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Any acadèmic 2017-18

Grau de Biologia (Mallorca)

Grau de Bioquímica (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Eivissa)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Menorca)

Grau de Medicina (Mallorca)

Grau d'Odontologia (Mallorca)

Grau de Química (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Eivissa)

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Menorca)

Grau de Matemàtiques (Pla 2009) (Mallorca)