Membres per àrees del Departament de Física

 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
 Mecánica de Fluidos
 Radiologia i Medicina Física