Estudis i assignatures on participa el departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Any acadèmic 2017-18

Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Eivissa)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Menorca)

Grau de Medicina (Mallorca)

Grau d'Odontologia (Mallorca)

Grau de Psicologia (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Eivissa)

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Menorca)