Membres per àrees del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

 Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
 Estadística e Investigación Operativa
 Llenguatges i Sistemes informàtics