Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

Consergeria
Tel.: 971 25 95 00
Fax: 971 25 99 35
Administració de centre
Jerònia Cabanellas Seguí
 • Tel.: 971 25 95 70. Fax: 25 95 01
Jesús Gorrías Pons
 • Tel.: 971 25 97 71. Fax: 25 95 01
Magdalena Mas Torres (administradora de centre)
 • Tel.: 971 17 20 70. Fax: 25 95 01
Antònia Mesquida Calafat
 • Tel.: 971 17 29 41. Fax: 25 95 01
Serveis
Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
 • Serveis administratius. Tel.: 971 17 32 90. Fax: 971 17 32 48
 • Departament de Física Interdisciplinària. Tel.: 971 17 33 82
 • Departament de Sistemes Complexos. Tel.: 971 17 32 35
 • Unitat de Computació i Càlcul Científic. Tel.: 971 17 34 42
Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)
 • Serveis administratius. Tel.: 971 17 20 70
 • Laboratori de Biologia Molecular. Tel.: 971 25 95 83 / 25 96 97
 • Laboratori de Cultius Cel·lulars. Tel.: 971 25 95 41
 • Laboratori de Cultius Microbiològics. Tel.: 971 25 98 14
 • Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics
 • Laboratori de Neurociències
 • Laboratori de Neurofarmacologia. Tel.: 971 17 33 30
 • Laboratori de Tècniques Avançades d'Anàlisis Clíniques. Tel.: 971 25 95 83
 • Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal. Tel.: 971 17 34 95 14
Serveis Cientificotècnics
 • Laboratori d’Espectroscòpia Molecular. Tel.: 971 25 95 21
 • Laboratori d’Espectroscòpia Atòmica. Tel.: 971 25 95 23
 • Laboratori de Propietats Físiques. Tel.: 971 25 95 24
 • Laboratori de Microscòpia. Tel.: 971 25 95 25
 • Laboratori de Cromatografia. Tel.: 971 25 95 26
 • Laboratori de Microbiologia i Tècniques Biològiques. Tel.: 971 25 95 28 / 95 27
 • Laboratori d’Aigües. Tel.: 971 25 95 29
 • Laboratori de Tecnologies Químiques. Tel.: 971 25 95 30
 • Laboratori de Prototips i Tecnologia Electrònica. Tel.: 971 25 95 31
 • Laboratori de Tecnologies Marines. Tel.: 971 17 34 89
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

 

 

Mapa dels edificis del campus