Seu de Menorca

Seu universitària de Menorca

Can Salort
Santa Rita, 11
07730 Alaior
Tel.: 971.37.90.02 - 971.37.90.12
Fax: 971.37.91.24
Adreça electrònica: seu.menorca@uib.es