Botar al contingut
 
Dr. Pere Jaume Alzina Segui
Professor associat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Pere Jaume Alzina Segui

Currículum

Currículum breu

 

Pere Jaume Alzina Seguí, mestre, pedagog, psicopedagog i doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Màster en Estratègies d'Aprenentatge per la UOC. Professor de Català (Impartint metodologia i didàctiques I i II) dels cursos de formació lingüística i cultural (ICE-UIB).

Destinacions com a mestre: Escola de Santa Catalina de Palma (centre de menors), Escola Robert Graves de Deià i Escola Francesc d'Albranca d'Es Migjorn Gran (exercint els càrrecs de cap d'estudis i director). A secundària he treballat com orientador a l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior  i com a  director. Assessor del Centre de Professors de Menorca; formador del Centre de Desenvolupament Curricular, organisme depenent del Ministeri d'Educació i Ciència, per impartir cursos i conferències sobre l'orientació educativa i la nova estructura sorgida de la LOGSE.

Professor associat a la Seu de la UIB a Menorca des de la seva creació (1997).  Assignatures impartides:  didàctica general, antropologia de l'educació, psicopedagogia de l'educació secundària, disseny, desenvolupament i innovació del currículum; aprenentatge de les llengües en contextos multilingües, pràcticum I i II d'educació infantil, processos i contextos i interacció i convivència a l'aula del màster de formació del professorat. Coordinador d'estudis de la facultat d'educació a la Seu de la UIB a Menorca des del curs 2007 i coordinador del màster de formació del professorat des del 2010. Coordinador dels cursos de la Universitat Oberta per a Majors des del curs 2013.

He impartit cursos de formació del professorat en la Red de Centros de Professors de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. En total 1886 hores de formació des del curs 1991. Les línies de formació i investigació desenvolupades han estat didàctica de la llengua, l'atenció a la diversitat, l'educació inclusiva, les competències bàsiques, el treball per projectes i els contextos d'aprenentatge. També he impartit 715 hores de formació com a ponent en organismes externs a la Conselleria d'Educació en diferents comunitats autònomes (Madrid, País Basc, Aragó, Catalunya, València, Extremadura...).

Membre del grup d'Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE) i investigador principal del Grup de Recerca i Innovació en Educació Menorca (GRIEM). Diverses publicacions en revistes educatives i llibres relacionats amb les temàtiques de recerca (història de l'educació, atenció a la diversitat, didàctica de la llengua i treball per projectes). He assistit com ponent a diferents congressos sobre les temàtiques desenvolupades.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 28/02/2018 dilluns 09.00 10.00 Sala de professors Seu UIB Menorca

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula
10693 - Processos i Contextos Educatius
10704 - Treball de Fi de Màster

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula
10693 - Processos i Contextos Educatius
10704 - Treball de Fi de Màster
Google+ UIB