Botar al contingut
 
Dr. Joan Ernest De Pedro Gómez
Professor titular d'universitat
Infermeria

Dr. Joan Ernest De Pedro Gómez

Currículum

Currículum breu

Professor adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia en la Universitat de les Illes Balears des de l'any 1998. Impartint en l'actualitat assignatures relacionades amb la adquisició de competències per relacionar-se amb el coneixement científic i en la metodologia pròpia de la infermeria. Abans de ser professor de la UIB, vaig desenvolupar durat 21 anys feina en el sector sanitari com infermer tant en el àmbit clínic, com en el docent i  la gestió. Vaig mantenir sempre una estreta relació amb la investigació clínica, en concret en el camp de les cures, i ja a l'any 1989 vaig obtenir la primera beca amb finançament per desenvolupar investigació al camp de les cures. En aquest moment desenvolupo la meva tasca com investigador en grup Grup: Evidència, estils de vida i salut (EVES) treballant en investigació clínica, però prioritàriament en la identificació de les condiciones que intervenen tant a nivell personal com organitzacionals en la transferència de coneixements a la practica clínica. Al temps mantinc importants relacions amb el mon sanitari amb diferents grups, desenvolupant investigació de caràcter clínic. He estat durant 13 anys membre del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) i en l'actualitat soc el President de la Càtedra mixta UIB-COIBA d'estudis avançats en cures .

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 27/07/2018 dilluns 12.30 14.00 BEATRIU DE PINOS D-31

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
11122 - Investigació Secundària en Salut
11138 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Evidència, Estils de Vida i Salut Membre
Google+ UIB