Botar al contingut
 

Dr. Rafael Jiménez López

personal.uib.cat/rafa.jimenez
Dr. Rafael Jiménez López
Professor contractat doctor
Metodologia de les Ciències del Comportament

Dr. Rafael Jiménez López

personal.uib.cat/rafa.jimenez

Currículum

Currículum breu

Rafael Jiménez és profesor Contractat Doctor del departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i pertany a l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Llicenciat en Psicologia per la UIB, en 1998, i otorgat premi extraordinari de llicenciatura.

Doctor en Psicologia per la UIB, en 2003.

Membre del grup de recerca Anàlisi de dades de la UIB.

Experiència investigadora: 24 articles en revistes científiques, 12 de les quals publicades en revistes indexades en el Journal Citation Reports (JCR) de la Web of Science (WoS); 1 llibre i 1 capítol de llibre; més de 80 contribucions a congressos, de les quals 29 són internacionals; participació en 4 projectes de recerca competitius a nivell nacional.
La línia de recerca permanent desenvolupada durant tots aquests anys s'ha centrat en l'estudi i aplicació de metodologies i tècniques estadístiques avançades per l'obtenció de models de coneixement, en dos direccions d'interès: 1) Aplicacions en el camp de l'anàlisi de dades i la mineria de dades (regles d'associació, tècniques de segmentació, arbres de decisió, xarxes neuronals artificials, etc.); 2. Aplicacions en camps substantius de les Ciències del Comportament (comportament de consum i abús de drogues, estudi de l'actitud i ansietat cap a l'estadística).

Experiència docent: àmplia trajectòria docent, des d'octubre de 1998 fins l'actualitat, a través de diferents figures contractuals a temps complet en el departament de Psicologia de la UIB, i dins de l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Experiència en gestió acadèmica: càrrec de vicedegà i cap d'estudis de la Facultat de Psicologia de la UIB des de maig de 2007 fins octubre de 2016.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 08/02/2019 dimarts 14.00 15.00 A-213 / Guillem Cifre de Colonya
11/02/2019 10/07/2019 dimecres 11.30 12.30 A-213 / Guillem Cifre de Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ...

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ...
10729 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica 2013-14
1945 - Models Estadístics per a la Investigació Psicològica
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21315 - Psicometria
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Anàlisi de dades Membre
Google+ UIB