Dr. Rafael Jiménez López

Dr. Rafael Jiménez López
Categoria
Professor contractat doctor
Departament
Àrea de coneixement
Metodologia de les Ciències del Comportament
Telèfon(s)
  • 971 172733 (2733)  

Currículum breu

Rafael Jiménez és profesor Contractat Doctor del departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i pertany a l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Llicenciat en Psicologia per la UIB, en 1998, i otorgat premi extraordinari de llicenciatura.

Doctor en Psicologia per la UIB, en 2003.

Membre del grup de recerca Anàlisi de dades de la UIB.

Experiència investigadora: 24 articles en revistes científiques, 12 de les quals publicades en revistes indexades en el Journal Citation Reports (JCR) de la Web of Science (WoS); 1 llibre i 1 capítol de llibre; més de 80 contribucions a congressos, de les quals 27 són internacionals; participació en 4 projectes de recerca competitius a nivell nacional.
La línia de recerca permanent desenvolupada durant tots aquests anys s'ha centrat en l'estudi i aplicació de metodologies i tècniques estadístiques avançades per l'obtenció de models de coneixement, en dos direccions d'interès: 1) Aplicacions en el camp de l'anàlisi de dades i la mineria de dades (regles d'associació, tècniques de segmentació, arbres de decisió, xarxes neuronals artificials); 2. Aplicacions en camps substantius de les Ciències del Comportament (comportament de consum i abús de drogues, estudi de l'actitud i ansietat cap a l'estadística).

Experiència docent: àmplia trajectòria docent, des d'octubre de 1998 fins l'actualitat, a través de diferents figures contractuals a temps complet en el departament de Psicologia de la UIB, i dins de l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Experiència en gestió acadèmica: càrrec de vicedegà i cap d'estudis de la Facultat de Psicologia de la UIB des de maig de 2007 fins octubre de 2016.

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 09/02/2018 dimarts 14.00 15.00 A-213
12/02/2018 06/07/2018 dimecres 11.30 12.30 A-213

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ...

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ...

Grups de recerca on participa

Grup Tipus de participació
Anàlisi de dades Membre