Botar al contingut
 
Dr. Joan David Janer Torrens
Professor titular d'universitat
Dret Públic ( Director )
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Dr. Joan David Janer Torrens

personal.uib.cat/joandavidjaner

Currículum

Currículum breu

Professor titular de Dret internacional públic (des de 2004) i titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea (2006-2010). Estades de recerca l'Institut Universitari Europeu de Florencia, a les universitats de Cambridge i Oxford i a la Universitat de Munster. Llicenciat en Dret amb premi extraordinari (1995) i Doctor en Dret per la UIB (2000). Màster en Dret europeu pel College of Europe (1996). Director del Departament de Dret Públic des de 2016 i tutor del programa Erasmus. Ha impartit docència a distints màsters oficials en Dret a la Universitat Autònoma de Madrid i a la Universitat de León (Nicaragua). Membre del jurat del premi a la millor tesis doctoral sobre temes regionals organizat pel Comitè de les Regions de la Unió Europea (convocatòria 2010 i 2012). Premi d'assaig concedit pel Govern del Japó per realitzar una visita d'estudi a Japó (1999). Autor de varis llibres, de capítols de llibres i d'estudis doctrinals sobre Dret internacional i Dret de la Unió Europea. Té reconeguts tres sexennis de recerca

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20412 - Dret de la Unió Europea
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20412 - Dret de la Unió Europea
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
2914 - Institucions de Dret Comunitari
2932 - Pràcticum

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Dret Internacional i Dret de la Unió Europea Membre
Google+ UIB