Botar al contingut
 
Dr. Rafel Jaume Prohens Sastre
Professor titular d'universitat
Matemàtica Aplicada

Dr. Rafel Jaume Prohens Sastre

Currículum

Currículum breu

Palma (Mallorca) 1958. Llicenciat en Cičncies Matemātiques (1980) i doctor en Matemātiques (1994) per la Universitat Autōnoma de Barcelona. Professor d'educaciķ secundāria entre 1983 i 1998. Professor d'universitat des de 1998. Professor titular d'universitat de l'ārea de Matemātica Aplicada des de 2001. Ha impartit docčncia en els estudis de Biologia, Enginyeria Industrial i Matemātiques.

Assignatures que ha impartit, entre d'altres:

2767-Anālisi Matemātica III, MAT2
20310-Sčries Funcionals i Cālcul Integral en una Variable, GMAT
20314-Introducciķ a la Modelitzaciķ, GMAT
2778-Models Matemātics en l'Educaciķ Secundāria, GMat
4671-Anālisi Matemātica, Mat2
20339-Models Matemātics per a les Cičncies Experimentals, GMAT
2786-Treball Acadčmicament Dirigit, MAT2
10923-Mčtodes Numčrics, MAT2
4670-Ālgebra, EEI
4671-Anālisi Matemātica, EEI
10512-Aplicacions de Models Matemātics en les Cičncies Experimentals, MAT2
10517-Introducciķ a la Recerca en Sistemes Dināmics i Anālisi d'Imatges Digitals, MAT2
2783-Models Matemātics Avanįats, MAT2
7875-Eines bāsiques per a la modelitzaciķ: introducciķ de diversos models, MAT2
7876-L'ús dels sistemes dināmics per a la modelitzaciķ, MAT2
2763-Ampliaciķ d'Equacions Diferencials, MAT2
8711-Models matemātics dins la Biologia, MAT2
8714-Cicles límits en sistemes dināmics, Doctorat
733-Anālisi Matemātica IV, MAT2
734-Equacions Diferencials, MAT2
9566-Control biolōgic de plagues agrícoles i d'interés sanitari, Doctorat
736-Cālcul Numčric, MAT2
741-Modelitzaciķ Matemātica, MAT2
1443-Matemātiques, BIO
2467-Sistemes Dināmics i Caos, MAT2
2225-Matemātiques, BIO

Des de el 2008 fins el 2015 sots director i cap d'estudis de Matemātiques de l'Escola Politčcnica Superior, de la Universitat de les Illes Balears.

La seva línia d'investigaciķ es centra en els Sistemes Dināmics i la Teoria Qualitativa d'Equacions Diferencials. En particular estudia: solucions periōdiques d'equacions diferencials, solucions amb un comportament slow-fast, bifurcacions d'ōrbites periōdiques en sistemes d'equacions diferencials en el pla i en l'espai.

En l'actualitat forma part del grup 'Sistemes Dināmics' de la UIB

http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SISTDINA/

i és investigador principal del projecte nacional de recerca MTM2011-22751, 'Estudio cualitativo de sistemas dinámicos. Ķrbitas periķdicas y bifurcaciones' Aquest projecte és conjunt amb membres del Dep. de Matemáticas de la Universidad de Extremadura.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
13/09/2017 09/02/2018 dijous 13.30 14.30 AT-D165

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20322 - Geometria Diferencial
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
20314 - Introducció a la Modelització
11298 - Introducció als Sistemes Dinàmics
11299 - Tècniques en l' Estudi de les Solucions Periòdiques d'Equacions Dif. Perio.

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sistemes dinàmics Investigador principal
Google+ UIB