Botar al contingut
 

Dr. Rafel Jaume Prohens Sastre

personal.uib.cat/rafel.prohens
Dr. Rafel Jaume Prohens Sastre
Professor titular d'universitat
Matemàtica Aplicada

Dr. Rafel Jaume Prohens Sastre

personal.uib.cat/rafel.prohens

Currículum

Currículum breu

Palma (Mallorca) 1958. Llicenciat en Ciències Matemàtiques (1980) i doctor en Matemàtiques (1994) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor d'educació secundària entre 1983 i 1998. Professor d'universitat des de 1998. Professor titular d'universitat de l'àrea de Matemàtica Aplicada des de 2001. Ha impartit docència en els estudis de Biologia, Enginyeria Industrial i Matemàtiques.

Assignatures que ha impartit, entre d'altres:

2767-Anàlisi Matemàtica III, MAT2
20310-Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable, GMAT
20314-Introducció a la Modelització, GMAT
2778-Models Matemàtics en l'Educació Secundària, GMat
4671-Anàlisi Matemàtica, Mat2
20339-Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals, GMAT
2786-Treball Acadèmicament Dirigit, MAT2
10923-Mètodes Numèrics, MAT2
4670-Àlgebra, EEI
4671-Anàlisi Matemàtica, EEI
10512-Aplicacions de Models Matemàtics en les Ciències Experimentals, MAT2
10517-Introducció a la Recerca en Sistemes Dinàmics i Anàlisi d'Imatges Digitals, MAT2
2783-Models Matemàtics Avançats, MAT2
7875-Eines bàsiques per a la modelització: introducció de diversos models, MAT2
7876-L'ús dels sistemes dinàmics per a la modelització, MAT2
2763-Ampliació d'Equacions Diferencials, MAT2
8711-Models matemàtics dins la Biologia, MAT2
8714-Cicles límits en sistemes dinàmics, Doctorat
733-Anàlisi Matemàtica IV, MAT2
734-Equacions Diferencials, MAT2
9566-Control biològic de plagues agrícoles i d'interés sanitari, Doctorat
736-Càlcul Numèric, MAT2
741-Modelització Matemàtica, MAT2
1443-Matemàtiques, BIO
2467-Sistemes Dinàmics i Caos, MAT2
2225-Matemàtiques, BIO

Des de el 2008 fins el 2015 sots director i cap d'estudis de Matemàtiques de l'Escola Politècnica Superior, de la Universitat de les Illes Balears.

La seva línia d'investigació es centra en els Sistemes Dinàmics i la Teoria Qualitativa d'Equacions Diferencials. En particular estudia: solucions periòdiques d'equacions diferencials, solucions amb un comportament slow-fast, bifurcacions d'òrbites periòdiques en sistemes d'equacions diferencials en el pla i en l'espai.

En l'actualitat forma part del grup 'Sistemes Dinàmics' de la UIB

http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SISTDINA/

i és investigador principal del projecte nacional de recerca MTM2011-22751, 'Estudio cualitativo de sistemas dinámicos. Órbitas periódicas y bifurcaciones' Aquest projecte és conjunt amb membres del Dep. de Matemáticas de la Universidad de Extremadura.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20322 - Geometria Diferencial
11298 - Introducció als Sistemes Dinàmics
11299 - Tècniques en l' Estudi de les Solucions Periòdiques d'Equacions Dif. Perio.

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11298 - Introducció als Sistemes Dinàmics
11299 - Tècniques en l' Estudi de les Solucions Periòdiques d'Equacions Dif. Perio.
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
20314 - Introducció a la Modelització
20322 - Geometria Diferencial
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
  • Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) 2017-18
  • Grau de Matemàtiques 2017-18
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
2767 - Anàlisi Matemàtica III

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sistemes dinàmics Investigador principal
Google+ UIB