Botar al contingut
 
Dra. Francisca Negre Bennásar
Professora contractada doctora
Didàctica i Organització Escolar

Dra. Francisca Negre Bennásar

Currículum

Currículum breu

Doctora en Ciències de l'Educació, Màster en Tecnologia Educativa. Professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. Vicedegana de la Facultat d'Educació. Cap d'estudis de Pedagogia. Investigadora del grup d'investigació GTE (Grup de Tecnologia Educativa). Les seves línies d'investigació es centren en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació -TICs- aplicades a l'educació, en especial en el camp de les persones amb Discapacitat, i en el disseny i desenvolupament de programes, recursos i entorns virtuals de formació. Ha impartit docència en diferents programes de postgrau i participat en un gran nombre de Congressos Nacionals i Internacionals presentant resultats de la investigació sobre l'ús de les TIC en l'educació, de forma molt especial relacionada amb l'atenció a les persones amb discapacitat i/o amb malalties cròniques. Col·labora amb diferents grups d'investigació (Escola Inclusiva i Unitat de Gràfics i Visió per ordinador de la UIB i amb altres grups de Tecnologia Educativa d'altres Universitats).

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària
11054 - Difusió i Transferència
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació
11055 - Pràctiques Externes
11056 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Tecnologia educativa (GTE) Membre
Google+ UIB