Dr. Jordi Llabrés Bordoy

Dr. Jordi Llabrés Bordoy
Categoria
Professor titular d'universitat
Departament
Àrea de coneixement
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Pàgina web
Telèfon(s)
  • 971 173054 (3054)  
  • 971 172581 (2581)  

Currículum breu

Jordi Llabrés Bordoy (Palma, 1969) és professor titular d'universitat de teràpia de conducta a l'àrea de personalitat, avaluació i tractaments psicològics del Departament de Psicologia.

Doctor en Psicologia (2000) per la Universitat de les Illes Balears amb la tesi titulada 'Intervenció assistida per ordinador en infants de primària amb baix rendiment acadèmic', la seva recerca sempre ha estat relacionada amb l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la teràpia de conducta. Primer dissenyant un software per avaluar l'atenció sostinguda d'infants amb trastorn per dèficit d'atenció, després avaluant l'eficàcia i l'eficiència d'un programa de tractament assistit per ordinador de la por de volar en avió, i actualment intentant prevenir els problemes d'ansietat en població adolescent utilitzant les xarxes socials. Ha participat en uns 15 projectes finançats a convocatòries competitives (un d'ells, el MoodFood, al FP7 de la UE) i ha publicat uns 40 articles científics (més informació a ResearchGate).

La seva docència gira, des de 1995, al voltant de les tècniques d'intervenció psicològica. Ha impartit assignatures, relacionades a grau amb les tècniques de modificació de conducta i a postgrau amb l'aplicació de les TIC a la psicologia clínica, als estudis de llicenciatura i doctorat de psicologia, a la diplomatura de mestre d'educació especial i actualment al grau de psicologia. També ha coordinat les pràctiques externes dels estudiants de psicologia durant anys.

Quant a la transferència de coneixement, ha participat en projectes com el disseny d'un programa formatiu en jardineria per a la fundació amadip.esment, el tractament de persones amb por de volar al mateix aeroport de Palma a través d'un conveni amb AirEuropa, o el projecte tSalut (tecnologia per la salut), guanyador del premi al millor pla d'empresa del sector humanitats al I concurs d'emprenedors universitaris de la Fundació Universitat Empresa, el qual ha facilitat la posada en marxa d'un servei d'atenció psicològica a la UIB.

Pel que fa a les tasques de gestió, és membre actiu de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, va ser secretari i director del Departament de Psicologia i actualment és vicerector d'Innovació i Transferència.

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
11594 - Ús de les TIC en l'Avaluació,Tractament i Prevenció en Psicologia Sanitària

Grups de recerca on participa

Grup Tipus de participació
Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologia Clínica (CANCLIP) Membre