Botar al contingut
 

Dra. María Teresa Adame Obrador

personal.uib.cat/teresa.adame
Dra. María Teresa Adame Obrador
Professora titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dra. María Teresa Adame Obrador

personal.uib.cat/teresa.adame

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Psicologia (1989) i Doctora en Psicopedagogia (2000) per la Universitat de les Illes Balears. Professora de la UIB des de 1990.

Durant aquests anys ha desenvolupat diverses responsabilitats de gestió acadèmica, entre les quals cal destacar: Vicedegana de la Facultat d'Educació (2000-10); Codirectora del Màster Oficial de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (des de 2011).

Línies d'investigació actuals:

Itineraris formatius i laborals

Abandonament educatiu

Joves amb baix nivell educatiu

Orientació educativa

Darrers projectes d'investigació finançada:

- 'Itinerarios de éxito y de abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (EDU2013-42854-R). Programa Estatal de Investigación Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad. De 1/1/2014 a 31/12/2017.

-'Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica' (EDU2009-13312). Programa Nacional de Investigación Fundamental no Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación. De 1/1/2010 a 31/12/2013.

Publicacions seleccionades dels darrers anys

- Adame, M.T.; Rigo, E.; Aguilar, E. et al. (2013). Estrategias de estudio y trabajo en estudiantes universitarios de la UIB. IRIE. Informes de recerca en educació, 7, p. 1-179. Obtingut de

- Salvà, F. (dir.); Oliver, M.; Sureda, J.; Casero, A., Adame, T. & Comas, R. (2013). Abandono escolar prematuro y retorno al sistema educativo en Baleares: historias de vida del alumnado de la educación permanente de personas adultas (EPA). IRIE. Informes de recerca en educació, 2, p. 1-101. Obtingut de

- Adame, T; De la Iglesia, B; Gotzens, C.; Rodríguez, R. & Surreda I. (2011). Análisis de las estrategias socioemocionales utilitzadas por los y las docentes en el aula: estudio de casos. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 38, 14(3), 77-86.

- Adame, T. & Salvà, F. (2010). Abandono escolar prematuro y transición a la vida activa en una economía turística: el caso de Baleares. Revista de Educación, 351, 185-210.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
11026 - Treball de Fi de Màster

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10718 - Gestió de la Formació
 • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica 2012-13, 2013-14
10726 - L'Ofici de la Formació de Formadors
 • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica 2012-13
10729 - Treball de Fi de Màster
 • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica 2012-13, 2013-14
10878 - Didàctica Específica. Models i Àmbits en la Intervenció Orientadora
11025 - Anàlisi de Necessitats Formatives
11026 - Treball de Fi de Màster
 • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica 2013-14, 2014-15
1484 - Orientació Professional
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària 2012-13
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial
 • Grau d'Educació Primària 2014-15
22169 - Pràctiques de no Menció
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria
5144 - Psicologia de l'Educació
 • Mestre. Educació Especial 2012-13
 • Mestre. Educació Física 2012-13
 • Mestre. Educació Infantil 2012-13
 • Mestre. Educació Musical 2012-13
 • Mestre. Educació Primària 2012-13
 • Mestre. Llengua Estrangera 2012-13
Google+ UIB