Botar al contingut
 
Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas
Professor titular d'universitat
Filologia Catalana

Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Filologia Romànica Catalana (1974) i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1983). Professor Titular d'Universitat (1986). Professor de la UIB des de 1976.

Línies de recerca principals: Estandardització del català i estudi de les interferències lingüístiques.

Publicacions principals (llibres):
Els noms dels carrers de Palma (1983)
Llengua estàndard i variació lingüística (1997)
La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic (1999), coautor
Amb bones paraules (2012)
Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2012) Premi Miquel dels Sants Oliver de l'OCB.
El català de Mallorca. La fonètica (2016).

Càrrecs acadèmics exercits:
Secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres
Secretari de l'ICE
Coordinador de COU
President del Consell d'Estudis de Filologia Catalana
Director del Servei Lingüístic de la UIB
Vicerector de la Universitat Catalana d'Estiu

Altres càrrecs:
Membre fundador i vocal de la Societat d'Onomàstica
Membre del Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l'IEC
Membre de l'equip redactor de la Gramàtica del Català Contemporani
Membre del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears
Membre del Consell de Cultura de l'Ajuntament de Palma
Membre de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament de Palma
Membre del Comitè d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana

Més informació: http://bibiloni.cat/biografia.htm

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 09/02/2018 dimarts 11.00 12.00 CE02

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
20741 - Onomàstica
20749 - Revisió de Textos Orals i Escrits
20705 - Sociolingüística
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) Membre
Google+ UIB