Botar al contingut
 
Dr. Sebastián Galmés Obrador
Professor titular d'universitat
Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Dr. Sebastián Galmés Obrador

Currículum

Currículum breu

Enginyer de Telecomunicacions l'any 1989 per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Doctor en Informàtica l'any 1999 per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Professor de la Universitat de les Illes Balears des de 1991 amb la categoria de Titular d'Universitat. He impartit docència en diverses assignatures de teoria de cues i simulació, comunicacions de dades i xarxes de computadors, enginyeria del rendiment i xarxes de sensors.

Soc membre del grup d'investigació Enginyeria del Rendiment. Els meus treballs de recerca cobreixen diversos tòpics, com ara la caracterització del tràfic en xarxes ATM, el disseny de protocols per a xarxes sense fils, les xarxes de sensors i les comunicacions moleculars i nano-xarxes.

Currículum breu

Sebastià Galmés Obrador és Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i Doctor en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears. Actualment és professor Titular d'Universitat adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix la seva docència als estudis de Grau d'Informàtica de l'Escola Politècnica Superior. Concretament, és responsable de les assignatures Comunicacions de Dades i Xarxes (21713), troncal de segon curs, i Xarxes de Computadors (21736), obligatòria dels itineraris Enginyeria de Computadors i Sistemes d'Informació, i impartida al tercer curs. A més de les xarxes, la seva experiència docent inclou la teoria de cues, la simulació d'esdveniments discrets i les xarxes de sensors. En l'àmbit de la recerca, els seus interessos més recents engloben les xarxes de sensors i les comunicacions moleculars.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 09/02/2018 dimecres 12.00 14.00 220

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes
21736 - Xarxes de Computadors
Google+ UIB