Botar al contingut
 
Dr. Macià Blázquez Salom
Professor titular d'universitat
Análisis Geográfico Regional

Dr. Macià Blázquez Salom

Currículum

Currículum breu

S'integra a la UIB el 1995 com a Professor Ajudant. Accedeix a la categoria de Professor Titular d'Escola Universitària en 1998 i d'Universitat en 2001. Forma part del Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i Territori (GIST), que encapçala Onofre Rullan Salamanca, des de la seva creació (2004). Va ser becari del Govern de les Illes Balears per realitzar la seva tesina, de la Caixa de Balears 'Sa Nostra' per atendre un Màster en Planificació Regional i Rural i de la Fundació Jaume Bofill per finalitzar la seva tesi doctoral. Va treballar al Consell de Mallorca amb el projecte de catalogació de camins patrimonials i en el secretariat mediterrani de EUROSITE, sobre gestió d'espais naturals.
La seva activitat investigadora s'ha orientat invariablement a estudiar el turisme, començant per la tesi doctoral sobre 'L'ús turístic i recreatiu dels espais naturals de les Illes Balears'. Ha estat IP dels projectes: 'Gestió turística del patrimoni natural i cultural i desenvolupament local en espais d'interior a les Illes Balears' (BSO2001-3302-C02-02), 'Sistema d'Informació Geogràfica del Sistema Educatiu de les Illes Balears' , 'Indicadors de sostenibilitat del turisme' (2001, 2002, 2003 i 2008, juntament amb Ivan Murray), 'Formació per al turisme responsable a Centreamèrica' ​​(2008, 2009 i 2011) i 'SIG d'establiments de CCHH balears' per a la cooperació al desenvolupament de la UIB amb Alba Sud. Ha participat com a investigador del GIST en tres projectes per al MINECO: 'La funcionalització turística de les Illes Balears (1955-2000)' (SEJ2006-07256/GEOG), 'La geoeconomía y la geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales' (CSO2009-08400) i 'Geografías de la crisis: análisis de los territorios urbano-turísticos de las Islas Baleares, Costa del Sol y principales destinos turísticos del Caribe', (CSO2012-30840).
Ha realitzat estades de recerca a les universitats de: Aberdeen (Escòcia), Kingston (Londres), St Mary s University College (Belfast), Rurh-Bochum (Alemanya), La Paz-CIBNOR (Baixa Califòrnia Sud), Toluca (Estat de Mèxic ), UNAN (Managua) i INTEC (Santo Domingo).
És autor de 50 articles en revistes científiques i 85 contribucions a llibres, sent els de major difusió dels titulats 'El tercer boom. Indicadors de sostenibilitat del turisme de les Illes Balears' i 'Turisme placebo. Nova colonització turística: de la Mediterrània a Mesoamérica i El Carib. Lògiques espacials del capital turístic'. Ha presentat 38 comunicacions a congressos.
Manté la seva dedicació completa docent i investigadora per als estudis de llicenciatura i grau en Geografia des de 1995, especialitzant-se en 'Planificació Territorial Turística'. Ha impartit docència de postgrau en mestratges de les Universitats de les Illes Balears, Màlaga, Alacant, Barcelona i Santiago de Compostel·la.
Ha format part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2008-2011), la Comissió Tècnica per a la 'ecotaxa' del Consell Assessor de Turisme del Govern de les Illes Balears (2002-2003), la Ponència Tècnica d'Urbanisme i Ordenació del Territori del Consell de Mallorca (des de 2001 a l'actualitat), la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca (1995-2001) i la Junta Rectora del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca (1989-2001).
Investiga i és activista social sobre la 'bretxa metabòlica' que caracteritza la relació entre el capitalisme i la natura, especialment pel que fa a la contribució del turisme. Ha desenvolupat aquest tipus d'anàlisi a les Illes Balears i en les principals destinacions turístiques emergents en els quals desenvolupen la seva activitat les cadenes hoteleres de matriu balear: el Carib, Amèrica Central i el Magrib.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dimarts 12.00 13.00 Despatx 47, edifici Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21100 - Geografia del Turisme
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sostenibilitat i territori (GIST) Membre
Google+ UIB