Botar al contingut
 
Dr. Francesc Xavier Bornas Agustí
Catedràtic d'universitat
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Dr. Francesc Xavier Bornas Agustí

Currículum

Currículum breu

El marc conceptual de la meva recerca actual és la Teoria dels Sistemes Dinàmics. El camp psicològic en què se centra la recerca és el de l'ansietat en adolescents. Concretament ens interessen (a) les trajectòries que segueix la simptomatologia ansiosa al llarg de la primera adolescència (11-14 anys), (b) les relacions entre aquestes trajectòries i alguns factors temperamentals (p.ex. la sensibilitat al càstig), (c) les característiques dinàmiques dels senyals cardíacs en adolescents amb elevada i reduïda simptomatologia, i (d) les fluctuacions de l'estat d'ànim, l'ansietat i algunes estratègies de regulació emocional en finestres temporals de diferent longitud (fins a 100 dies). Tota aquesta recerca és actualment finançada pel projecte PSI2012-34780 del Plan Nacional.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 15/11/2017 dimarts 09.00 12.00 014 IUNICS

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
11585 - Fonaments Científics de la Psicologia Sanitària
11248 - Introducció a la Neurodinàmica
11587 - L'Avaluació i Diagnòstic en Psicologia de la Salut: Models i Factors Psi
11590 - La Intervenció en Psicologia de la Salut: Nivells i Factors Psicològics Imp

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21372 - Clínica, Caos i Sistemes Dinàmics
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
11585 - Fonaments Científics de la Psicologia Sanitària
11248 - Introducció a la Neurodinàmica
11587 - L'Avaluació i Diagnòstic en Psicologia de la Salut: Models i Factors Psi
11590 - La Intervenció en Psicologia de la Salut: Nivells i Factors Psicològics Imp
11254 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologia Clínica (CANCLIP) Membre
Google+ UIB