Botar al contingut
 
Dr. Antonio Costa Torres
Catedràtic d'universitat
Química Orgànica

Dr. Antonio Costa Torres

Currículum

Currículum breu

El Dr. Antonio Costa es professor de l'àrea de coneixement de Química Orgànica (Departament de Química) de la UIB des de 1975. La seva recerca està relacionada amb Química supramolecular i el Reconeixement molecular amb molècules d'interès biològic i/o mediambiental. Pertany al grup de Química Supramolecular. Té concedits 6 quinquennis de docència i 6 sexennis d'investigació.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21417 - Experimentació Química Orgànica
21412 - Química Orgànica II
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
11376 - Química Supramolecular

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química supramolecular (SUPRAMOL) Investigador principal
Google+ UIB