Botar al contingut
 
Dr. Pere Maria Deyà Serra
Catedràtic d'universitat
Química Orgànica

Dr. Pere Maria Deyà Serra

personal.uib.cat/pere.deya

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Química (Universitat de Barcelona, 1975), doctor en Química Orgànica (UIB, 1980).

Te reconegut el nombre màxim possible de sexennis de recerca (sis) i de quinquennis de docència. Ha dirigit 5 tesis doctorals. Ha publicat més de 160 treballs que han obtingut més de 4700 cites i un índex de Hirsch de 38. Des de l'any 1980 ha participat de manera continuada en 22 projectes de recerca finançats obtinguts en convocatòries competitives, essent investigador principal en 6 d'ells.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21412 - Química Orgànica II
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10493 - Higiene Industrial
10128 - Treball de Fi de Màster

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10128 - Treball de Fi de Màster
10129 - Pràctiques Professionals
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10135 - Química Orgànica Computacional
10491 - Fonaments i Àmbit Jurídic de la Seguretat i Salut en el Treball
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10492 - Seguretat en el Treball
  • Màster Universitari d'Enginyeria Electrònica 2012-13
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10493 - Higiene Industrial
10494 - Medicina del Treball
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
10496 - Formació i Comunicació
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals
11368 - Química Orgànica Computacional
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2014-15, 2015-16
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
21412 - Química Orgànica II
4819 - Química Orgànica Avançada
4855 - Disseny Molecular Assistit per Ordinador
Google+ UIB