Botar al contingut
 
Dr. Pere Maria Deyà Serra
Catedràtic d'universitat
Química Orgànica

Dr. Pere Maria Deyà Serra

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Química (Universitat de Barcelona, 1975), doctor en Química Orgànica (UIB, 1980).

Te reconegut el nombre màxim possible de sexennis de recerca (sis) i de quinquennis de docència. Ha dirigit 5 tesis doctorals. Ha publicat més de 160 treballs que han obtingut més de 4700 cites i un índex de Hirsch de 38. Des de l'any 1980 ha participat de manera continuada en 22 projectes de recerca finançats obtinguts en convocatòries competitives, essent investigador principal en 6 d'ells.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21412 - Química Orgànica II
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10493 - Higiene Industrial
10128 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química supramolecular (SUPRAMOL) Membre
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals - ORP) Col·laborador
Google+ UIB