Botar al contingut
 
Dra. Francesca Garcias Gomila
Professora titular d'universitat
Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Dra. Francesca Garcias Gomila

personal.uib.cat/dfsfgg8

Currículum

Currículum breu

Les guies docents que ha publicat aquesta professora inclouen un resum breu del seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, amb esment als mèrits més relacionats amb cada matèria que imparteix.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dimecres 14.30 15.30 F-319 (ed. Mateu Orfila)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22401 - Física General
22411 - Prevenció de Riscs Laborals i Medi Ambient
10860 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Física i Química
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10494 - Medicina del Treball
10129 - Pràctiques Professionals

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10128 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13, 2013-14
10129 - Pràctiques Professionals
10494 - Medicina del Treball
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2016-17
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13
10860 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Física i Química
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals
21052 - Física Mèdica
21400 - Física I
22401 - Física General
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2015-16, 2016-17
22411 - Prevenció de Riscs Laborals i Medi Ambient
2280 - Física Mèdica
3484 - Prevenció de Riscs Laborals

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals - ORP) Investigadora principal
Google+ UIB