Botar al contingut
 
Dra. Francesca Garcias Gomila
Professora titular d'universitat
Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Dra. Francesca Garcias Gomila

Currículum

Currículum breu

Les guies docents que ha publicat aquesta professora inclouen un resum breu del seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, amb esment als mèrits més relacionats amb cada matèria que imparteix.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dimecres 14.30 15.30 F-319 (ed. Mateu Orfila)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10860 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Física i Química
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10494 - Medicina del Treball
10129 - Pràctiques Professionals

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22401 - Física General
22411 - Prevenció de Riscs Laborals i Medi Ambient
10860 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Física i Química
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10494 - Medicina del Treball
10129 - Pràctiques Professionals

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals - ORP) Investigadora principal
Google+ UIB