Botar al contingut
 
Dra. Josefa Laurentina Donoso Pardo
Catedràtica d'universitat
Química Física

Dra. Josefa Laurentina Donoso Pardo

Currículum

Currículum breu

Professora de l'àrea de coneixement de Química Física al Departament de Química de la UIB des de 1981

Pertany al grup de recerca 'Reactivitat Molecular' que treballa sobre diversos aspectes de la reactivitat i enzimàtica de compostos d'interès biològic. Actualment els seus estudis es focalitzen en derivats de vitamina B6, hidrats de carboni, la seva incidència en la glicació no enzimàtica de proteïnes i la seva implicació en les malalties neurodegeneratives i en la seva inhibició

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Govern d'Espanya ha avaluat positivament sis quinquennis de la seva activitat docent i cinc sexennis de la seva activitat investigadora (sexennis-CNEAI)

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
21428 - Laboratori de Química Avançada
21408 - Química Física I
11350 - Espectroscòpia Òptica Aplicada
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Reactivitat molecular (ReacMol) Membre
Google+ UIB