Botar al contingut
 

Dr. José Aurelio Castro Ocón

personal.uib.cat/jose.castro
Dr. José Aurelio Castro Ocón
Catedràtic d'universitat
Biologia ( Director )
Genètica

Dr. José Aurelio Castro Ocón

personal.uib.cat/jose.castro

Currículum

Currículum breu

El camp general d'investigació que he desenvolupat en els darrers anys està relacionat amb la Genètica de Poblacions i l'Evolució, tant de poblacions humanes (sobretot la població humana de l'arxipèlag balear), malalties genètiques (hemocromatosi hereditària, porfíria variegata, beta-talassèmia, malaltia de Crohn); com d'organismes com Drosophila (dinàmica poblacional dels haplotips del DNA mitocondrial en Drosophila subobscura); virus (dinàmica poblacional dels virus de RNA, sobretot el de l'hepatitis C, en pacients coinfectats amb VHC-VIH); paràsits de mol·luscs (gèneres Martelia i Perkinsus) o sargantanes (filogeografia de Podarcis lilfordi i Podarcis pityusensis, sargantanes endèmiques de les Illes Balears, entre d'altres).

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Genètica humana Membre
Google+ UIB