Botar al contingut
 
Dr. José Aurelio Castro Ocón
Catedràtic d'universitat
Biologia ( Director )
Genètica

Dr. José Aurelio Castro Ocón

Currículum

Currículum breu

El camp general d'investigació que he desenvolupat en els darrers anys està relacionat amb la Genètica de Poblacions i l'Evolució, tant de poblacions humanes (sobretot la població humana de l'arxipèlag balear), malalties genètiques (hemocromatosi hereditària, porfíria variegata, beta-talassèmia, malaltia de Crohn); com d'organismes com Drosophila (dinàmica poblacional dels haplotips del DNA mitocondrial en Drosophila subobscura); virus (dinàmica poblacional dels virus de RNA, sobretot el de l'hepatitis C, en pacients coinfectats amb VHC-VIH); paràsits de mol·luscs (gèneres Martelia i Perkinsus) o sargantanes (filogeografia de Podarcis lilfordi i Podarcis pityusensis, sargantanes endèmiques de les Illes Balears, entre d'altres).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dilluns 12.00 13.00 Despatx 24. Edifici Guillem Colom

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20111 - Genètica
20137 - Genètica Aplicada
20117 - Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica
11224 - Seminaris en Investigació Biomèdica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Genètica humana Membre
Google+ UIB