Botar al contingut
 
Dr. José Aurelio Castro Ocón
Catedràtic d'universitat
Biologia ( Director )
Genètica

Dr. José Aurelio Castro Ocón

Currículum

Currículum breu

El camp general d'investigació que he desenvolupat en els darrers anys està relacionat amb la Genètica de Poblacions i l'Evolució, tant de poblacions humanes (sobretot la població humana de l'arxipèlag balear), malalties genètiques (hemocromatosi hereditària, porfíria variegata, beta-talassèmia, malaltia de Crohn); com d'organismes com Drosophila (dinàmica poblacional dels haplotips del DNA mitocondrial en Drosophila subobscura); virus (dinàmica poblacional dels virus de RNA, sobretot el de l'hepatitis C, en pacients coinfectats amb VHC-VIH); paràsits de mol·luscs (gèneres Martelia i Perkinsus) o sargantanes (filogeografia de Podarcis lilfordi i Podarcis pityusensis, sargantanes endèmiques de les Illes Balears, entre d'altres).

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dilluns 12.00 13.00 Despatx 24. Edifici Guillem Colom

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
11224 - Seminaris en Investigació Biomèdica

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20111 - Genètica
20137 - Genètica Aplicada
20117 - Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica
11224 - Seminaris en Investigació Biomèdica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Genètica humana Membre
Google+ UIB