Botar al contingut
 
Dr. Antoni Ordinas Garau
Professor titular d'universitat
Geografía Humana

Dr. Antoni Ordinas Garau

Currículum

Currículum breu

Llicenciat amb grau i Premi extraordinari de llicenciatura (1985), doctor en Geografia (1996) i professor de Geografia Humana del Departament de Geografia (UIB) des del curs 1990/91. Ha impartit docència en la llicenciatura i el grau de Geografia, en la diplomatura i el grau de Turisme, en la diplomatura i el grau d'Educació Primària, així com en el doctorat de Geografia i a diversos postgraus. Té activitat investigadora en canvi i transformació de l'espai i la societat rurals, la geografia cultural, l'estudi de les relacions entre toponímia i geografia i les seves aplicacions a la terminologia geogràfica, la cartografia i la didàctica de la geografia. Membre dels grups d'investigació 'Canvi rural, mobilitat humana, turisme i territori'; i 'Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani' (IRIE). Ha participat en 63 congressos i en 53 projectes i contractes d'investigació i és autor o coautor de més de 150 publicacions. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i de gestió universitària, com el de director del departament de Geografia, subdirector del departament de Ciències de la Terra (2008-2016) i de codirector del Màster Universitari de Formació del Professorat (des de 2009). Des del 2013 és vicepresident de la Societat d'Onomàstica.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
10744 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Geografia i Història

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Canvi rural, mobilitat humana, turisme i territori Membre
Google+ UIB