Botar al contingut
 

Dr. Santos Urbina Ramírez

personal.uib.cat/santos.urbina
Dr. Santos Urbina Ramírez
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Santos Urbina Ramírez

personal.uib.cat/santos.urbina

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 31/07/2019 dimarts 10.00 11.00 A-106 - Guillem Cifre

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
11054 - Difusió i Transferència
11060 - Disseny d'Investigació
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa
11055 - Pràctiques Externes

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
11054 - Difusió i Transferència
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa
11055 - Pràctiques Externes

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10349 - Investigar la Inserció de les TIC a l'Aula: l'Estudi de Cas com a opció ...
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13
 • Màster U. en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13
10352 - Pràcticum del Màster en Tecnologia Educativa
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13, 2013-14
 • Màster U. en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13
10353 - Projecte II del Màster en Tecnologia Educativa
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13, 2013-14, 2014-15
 • Màster U. en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13, 2013-14
10910 - Medis de Comunicació i Primera Infància
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa
11055 - Pràctiques Externes
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11056 - Treball de Fi de Màster
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11060 - Disseny d'Investigació
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària 2014-15
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
2545 - Mètrica i Indicadors de la Societat de la Informació (Univ. d'Oviedo)
2547 - Introducció a l'E-Organització (Universitat de Cantàbria)
2550 - Educació en la Societat de la Informació (Universitat d'Extremadura)
2551 - Internet a través d'Internet (Universitat d'Extremadura)
2995 - Últimes tendències del Pop espanyol (Universitat de La Rioja)
3044 - Informàtica Educativa(Universitat Pública de Navarra)
3046 - Lectura, Internet i Animació Lectora (Universitat d'Extremadura)
3048 - El desafiament de la Immigració en el S. XXI (Univ. de Castella-la Manxa)
3050 - Introducció a la Programació en Llenguatge Java (Univ. del País Basc))
3079 - El Groupware en la Gestió del Coneixement (País Basc)
3083 - Programació C. Curs Bàsic (País Basc)
3088 - Protecció Penal del Medi Ambient (Pública de Navarra)
3089 - Erosió del Sòl: Fonaments, Efectes, Predicció i Control (Pública Navarra)
3096 - Pobresa i Desigualtat (Extremadura)
3098 - Disseny i Avaluació de Projectes Socioculturals (Castella-La Manxa)
3104 - Anàlisi de Dades Econòmiques (Universitat Oviedo)
3223 - Fiscalitat Medioambiental (U. Saragossa)
3228 - Contaminació Electromagnètica Mediambiental (U. Cantàbria)
3230 - Sistemes d'Informació per a la Gestió Empresarial (U. P. Navarra)
3232 - Disseny i Desenvolupament de Producte (U. Castella-La Manxa)
3237 - Presa de Decisions en l'Empresa Electrònica (U. P. Navarra)
3239 - El Dret de les Noves Tecnologies (U. Cantàbria)
3240 - Edició de Documents i Presentacions Tècniques en l'Àmbit Educa(U.P.Navarra)
3244 - Grec Modern I (U. Oviedo)
3245 - Mètodes de Recerca Documental per a l'Elaboració de Treballs(U.Extremadura)
3246 - Recursos Digitals per a la Informació Audiovisual (U. Extremadura)
3248 - Implementació d'una botiga web senzilla mitjanç. la plataforma.net (U.Sarag
3251 - Química, medi ambient i desenvolupament sostenible (U. Saragossa)
3253 - Transport i medi ambient (U. Cantàbria)
3254 - Eines multid. en l'ensenyament de progr. i mat. en le(U. Castella-La Manxa)
3257 - L'Educació indígena a Amèrica Hispana (U. Extremadura)
3259 - Recursos Naturals: Anàlisis Económic Aplicat (UC)
3260 - Antics ensenyaments per noves estrategies (UCLM)
3261 - D'Empresari a Empresa Familiar (UCLM)
3265 - Predicció Econòmica i Empresarial (UO)
3267 - L'Economia dels Serveis en la E-Empresa (UPNA)
3268 - Salut i Epidemiologia (UPNA)
3269 - Dret Penal Ambiental en l'Àmbit de l'Empresa (UPN)
3270 - El Cibercrimen en làmbit Econòmic i Patrimonial (UPN)
3271 - Tributació del Comerç Electrònic (UPN)
3272 - Visualització de Dades con R (UPN)
3273 - WEB 2.0 pràctic: eines i recursos (UPN)
3274 - Web 2.0 pràctic: xarxes socials (UPN)
3275 - Administració Electrònica (UZ)
3276 - Anàlisi de Mercats (UZ)
3281 - Tècniques de Repres. de la Natura Mitjançant comput. ecoinfograf. 3D
3282 - Història dels Dret Europeu: passat, present i futur
3283 - Qüestions Ètiques de la Ciència i la Tecnologia per el segle XXI
3284 - L'Empresa a Internet (UC)
3286 - Disseny i Control de Plantes Fotovoltàiques (U.Cantàbria)
3759 - Història de la Música espanyola (Universitat de La Rioja)
3786 - Anàlisi de dades amb SPSS en Ciències del Comportament i Salut (U.Oviedo)
3790 - Apreneu Meteorologia amb Full de Càlcul (Universitat de Cantàbria)
5168 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
 • Mestre. Educació Especial 2012-13
 • Mestre. Educació Física 2012-13
 • Mestre. Educació Infantil 2012-13
 • Mestre. Educació Musical 2012-13
 • Mestre. Educació Primària 2012-13
 • Mestre. Llengua Estrangera 2012-13
6018 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Tecnologia educativa (GTE) Membre
Google+ UIB