Botar al contingut
 
Dr. Sebastià Verger Gelabert
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Sebastià Verger Gelabert

Currículum

Currículum breu

Sebastià Verger Gelabert

Dr. en Ciències de l'Educació, professor del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de la Educació de la Universitat de la Illes Balears, membre del grup de recerca GREID (Educació Inclusiva i Diversitat), director del Postgrau Universitari d'Especialització en Atenció
Primerenca y co-director del projecte INEDITHOS. Les seves línies d'investigació se centren en la Educació Inclusiva i la Pedagogia Hospitalària. Ha participat en diversos projectes de investigació finançats en las convocatòries d'I+D+I, entre les que destaca: 'Anàlisi e Intervenció educativa de nins y nines amb malalties cròniques'. Actualment és membre del grup d'investigació de l'OBSER de la Federació Espanyola de Malalties Rares.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 30/07/2018 dilluns 12.30 13.30 B-104

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22010 - Educació Inclusiva
22111 - Educació Inclusiva
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
10775 - Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat en E.S.
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Google+ UIB