Botar al contingut
 
Dra. Apol.lònia Martínez Nadal
Catedràtica d'universitat
Dret Mercantil

Dra. Apol.lònia Martínez Nadal

Currículum

Currículum breu

Apol·lònia MARTÍNEZ NADAL, Catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de les Illes Balears des de 2009. Doctora en Dret des de 1994.

Àmplia experiència docent en estudis de llicenciatura, grau i posgrau al estudis de Dret, Relacions Laborals i Administració i Direcció d'Empreses

Ámplia experiència investigadora que ha donat lloc a 9 monografies (sobre dret de societats, firma electrònica i e-commerce, títols canviaris electrònics, contractes turístics intermpresarials), i més de 90 articles i capítols de llibre nacionals i internacionals.

Línees de recerca principals: Dret de societats, Contractació Mercantil, Dret del Turisme, Dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Investigadora principal de projectes de recerca competitius d'ambit nacional des de 1998. Ha participat també com a membre de l'equip investigador d'altres projectes nacionals, autonòmics i europeus.

Responsable de distints contractes de recerca amb empreses i autora de diversos informes i dictàmens juridics.

Impartició de més de 80 cursos, conferències i seminaris en universitats nacionals i estrangeres.

Directora de distintes tesis doctorals i nombroses treballs de fi de grau.

Vocal adscrita de la Comissió General de Codificació per a l'elaboració de la nova Proposta de Codi Mercantil.

Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de les Illes Balears.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 30/06/2018 dilluns 11.00 13.00 Despatx Professora

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20413 - Dret de Societats
20490 - Treball de Fi de Grau
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Dret i Noves Tecnologies (CEDIB) Investigadora principal
Seguretat i comerç electrònic (SECOM) Col·laboradora
Google+ UIB