Botar al contingut
 

Dr. Arnau Mir Torres

personal.uib.cat/arnau.mir
Dr. Arnau Mir Torres
Professor titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Arnau Mir Torres

personal.uib.cat/arnau.mir

Currículum

Currículum breu

Des de l'any 1987, any en què vaig acabar la llicenciatura, fins a l'any 1994, vaig estar treballant en el grup de sistemes dinàmics de la Universitat de Barcelona. Fruit d'aquest treball va ser la meva tesi doctoral. Des de l'any 1995 fins a l'any 2006, vaig estar col·laborant d'una banda amb el professor Pedro Salvador, professor de recerca del CSIC en l'anàlisi d'imatges fotoelectroquímiques per a la caracterització de semiconductors i d'altra banda formava part del grup de Gràfics i Visió de la Universitat de les Illes Balears i treballava en la deformació i simulat d'objectes. A partir de l'any 2006, em vaig integrar en el grup de Bioinformática de la meva universitat treballant per una part en els índexos de balanç d'arbres binaris arrelats i no arrelats i, més recentment, en arbres multietiquetats.

També som col·laborador en el grup de Lògica Borrosa i Fusió de la Informació (LOBFI). El meu treball se centra en la detecció de contorns i eliminació de renou en imatges (en particular imatges mèdiques) fent servir tècniques borroses.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2018 11/02/2019 dilluns 15.30 16.30 Despatx D212/Anselm Turmeda

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic
20332 - Mètodes Numèrics II
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
  • Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 2016-17, 2017-18
10923 - Mètodes Numèrics
10929 - Tècniques de Classificació de Dades
11548 - Anàlisi de Dades Massives
11556 - Reconeixement de Patrons
  • Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 2015-16
11571 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 2015-16
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17, 2017-18
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17, 2017-18
20100 - Matemàtiques I
20104 - Matemàtiques II
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
  • Grau d'Enginyeria Informàtica 2013-14
  • Grau de Matemàtiques 2013-14
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20316 - Mètodes Numèrics I
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20335 - Teoria de Jocs
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris
2320 - Anàlisi de Dades
4706 - Escriptura i Presentació de Documents Tècnics
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 2013-14
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 2013-14

Recerca

Google+ UIB