Botar al contingut
 
Dr. Arnau Mir Torres
Professor titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Arnau Mir Torres

Currículum

Currículum breu

Des de l'any 1987, any en què vaig acabar la llicenciatura, fins a l'any 1994, vaig estar treballant en el grup de sistemes dinàmics de la Universitat de Barcelona. Fruit d'aquest treball va ser la meva tesi doctoral. Des de l'any 1995 fins a l'any 2006, vaig estar col·laborant d'una banda amb el professor Pedro Salvador, professor de recerca del CSIC en l'anàlisi d'imatges fotoelectroquímiques per a la caracterització de semiconductors i d'altra banda formava part del grup de Gràfics i Visió de la Universitat de les Illes Balears i treballava en la deformació i simulat d'objectes. A partir de l'any 2006, em vaig integrar en el grup de Bioinformática de la meva universitat treballant per una part en els índexos de balanç d'arbres binaris arrelats i no arrelats i, més recentment, en arbres multietiquetats.

També som col·laborador en el grup de Lògica Borrosa i Fusió de la Informació (LOBFI). El meu treball se centra en la detecció de contorns i eliminació de renou en imatges (en particular imatges mèdiques) fent servir tècniques borroses.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20316 - Mètodes Numèrics I
20335 - Teoria de Jocs
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades

Recerca

Google+ UIB