Botar al contingut
 
Dr. Arnau Mir Torres
Professor titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Arnau Mir Torres

personal.uib.cat/arnau.mir

Currículum

Currículum breu

Des de l'any 1987, any en què vaig acabar la llicenciatura, fins a l'any 1994, vaig estar treballant en el grup de sistemes dinàmics de la Universitat de Barcelona. Fruit d'aquest treball va ser la meva tesi doctoral. Des de l'any 1995 fins a l'any 2006, vaig estar col·laborant d'una banda amb el professor Pedro Salvador, professor de recerca del CSIC en l'anàlisi d'imatges fotoelectroquímiques per a la caracterització de semiconductors i d'altra banda formava part del grup de Gràfics i Visió de la Universitat de les Illes Balears i treballava en la deformació i simulat d'objectes. A partir de l'any 2006, em vaig integrar en el grup de Bioinformática de la meva universitat treballant per una part en els índexos de balanç d'arbres binaris arrelats i no arrelats i, més recentment, en arbres multietiquetats.

També som col·laborador en el grup de Lògica Borrosa i Fusió de la Informació (LOBFI). El meu treball se centra en la detecció de contorns i eliminació de renou en imatges (en particular imatges mèdiques) fent servir tècniques borroses.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20316 - Mètodes Numèrics I
20335 - Teoria de Jocs
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
 • Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 2016-17
10923 - Mètodes Numèrics
10929 - Tècniques de Classificació de Dades
11548 - Anàlisi de Dades Massives
11556 - Reconeixement de Patrons
11571 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 2015-16
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
 • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
 • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17
20100 - Matemàtiques I
20104 - Matemàtiques II
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20316 - Mètodes Numèrics I
 • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica 2016-17
 • Grau d'Enginyeria Telemàtica 2016-17
 • Grau de Matemàtiques 2016-17
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20335 - Teoria de Jocs
20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades
2220 - Bioestadística
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura 2012-13
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris
2320 - Anàlisi de Dades
2784 - Anàlisi de Dades
2786 - Treball Acadèmicament Dirigit
4706 - Escriptura i Presentació de Documents Tècnics
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 2013-14
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 2013-14
 • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 2014-15

Recerca

Google+ UIB