Botar al contingut
 

Dr. Joan Miralles Monserrat

personal.uib.cat/joan.miralles
Dr. Joan Miralles Monserrat
Professor emèrit
Filologia Catalana

Dr. Joan Miralles Monserrat

personal.uib.cat/joan.miralles

Currículum

Currículum breu

Joan Miralles. Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1969), el mateix 1969 va defensar la tesi de llicenciatura Contribución al estudio de la onomástica mallorquina i el 1978 obtingué el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Universitat de Barcelona, 1978). Ha impartit docència a la UIB des del curs 1970-71. Entre el 1980 i el 1998 va ser director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta d’estàndard oral de l’IEC. Ha estat membre de la comissió redactora de l’avantprojecte de Llei de Normalització Lingüística per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ha participat en el projecte finançat europeu PATROM (Patronymica Romanica), en el marc del qual prepara un Diccionari històric de l’antroponímia romànica i en el projecte del Ministeri d’Educació i Ciència Gramàtica del Català Antic (HUM2005-03508FILO). La seva recerca s’ha concretat en més d’una vintena de llibres publicats.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 04/02/2019 dilluns 13.00 14.00 CE06

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
11527 - Història Oral i Memòria Històrica
11534 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11522 - Assessorament Lingüístic: Toponímia i Antroponímia
11527 - Història Oral i Memòria Històrica
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2014-15
11534 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2017-18
1992 - Gramàtica Històrica Catalana
1993 - Història Social de la Llengua Catalana
20714 - Gramàtica Històrica Catalana
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
20739 - Català Medieval
20740 - Edició i Comentari Filològic de Textos Catalans

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup d'Estudis d'Història Lingüística i Cultural Catalana (GEHLICAT) Investigador principal
Google+ UIB