Botar al contingut
 

Dra. Adolfina Pérez Garcias

personal.uib.cat/fina.perez
Dra. Adolfina Pérez Garcias
Professora titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dra. Adolfina Pérez Garcias

personal.uib.cat/fina.perez

Currículum

Currículum breu

Doctora en Ciències de l'Educació.

Professora Titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Investigadora del Grup GITED de la UIB en l'àmbit de Tecnologia Educativa.

Línies de recerca i docència: integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als processos d'ensenyament-aprenentatge; disseny de recursos educatius; innovació docent amb TIC; disseny i gestió d'entorns virtuals enriquits per a l'aprenentatge; gestió del coneixement; estratègies didàctiques i comunicació educativa amb TIC.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dimecres 12.00 13.00 A-106

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
11064 - Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament
11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració
11054 - Difusió i Transferència
11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC
11058 - Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació
11065 - Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació
11061 - Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades
11057 - Eines Telemàtiques per a la Docència
11071 - Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu
11067 - Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació a les TIC
11069 - Gestió del Coneixement: Repositaris de Continguts Educatius
11062 - Les TIC en l'Àmbit no Formal
11073 - Organització i Gestió de l'Ús de les TIC en l'Ensenyament
11055 - Pràctiques Externes
11072 - Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital
11068 - Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació
11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació
11056 - Treball de Fi de Màster

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
11064 - Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament
11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració
11054 - Difusió i Transferència
11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC
11058 - Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació
11065 - Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació
11061 - Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades
11057 - Eines Telemàtiques per a la Docència
11071 - Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu
11067 - Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació a les TIC
11069 - Gestió del Coneixement: Repositaris de Continguts Educatius
11062 - Les TIC en l'Àmbit no Formal
11073 - Organització i Gestió de l'Ús de les TIC en l'Ensenyament
11055 - Pràctiques Externes
11072 - Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital
11068 - Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació
11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació
11056 - Treball de Fi de Màster

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10352 - Pràcticum del Màster en Tecnologia Educativa
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13, 2013-14
 • Màster U. en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2012-13
10353 - Projecte II del Màster en Tecnologia Educativa
10404 - Seminaris del Màster en Tecnologia Educativa
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16
11055 - Pràctiques Externes
11056 - Treball de Fi de Màster
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11057 - Eines Telemàtiques per a la Docència
11058 - Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2016-17
11061 - Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11062 - Les TIC en l'Àmbit no Formal
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11063 - Entorns Flexibles de Formació
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16
11064 - Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11065 - Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11066 - Desenvolupament Professional del Docent en Relació a les TIC
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16
11067 - Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació a les TIC
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11068 - Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11069 - Gestió del Coneixement: Repositaris de Continguts Educatius
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11071 - Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11072 - Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11073 - Organització i Gestió de l'Ús de les TIC en l'Ensenyament
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració
11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària 2015-16
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària 2016-17
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial
 • Grau d'Educació Primària 2012-13
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
 • Grau d'Educació Primària 2012-13
22165 - Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa
 • Grau d'Educació Primària 2012-13
5168 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
 • Mestre. Educació Especial 2012-13
 • Mestre. Educació Física 2012-13
 • Mestre. Educació Infantil 2012-13
 • Mestre. Educació Musical 2012-13
 • Mestre. Educació Primària 2012-13
 • Mestre. Llengua Estrangera 2012-13

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Tecnologia educativa (GTE) Membre
Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) Col·laboradora

Especialitats

Google+ UIB