Botar al contingut
 
Dr. Jaume Sureda Negre
Catedràtic d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Jaume Sureda Negre

Currículum

Currículum breu

Jaume Sureda Negre és doctor en Pedagogia i catedràtic d'Universitat. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió acadèmica (fou director de l'Institut de Ciències de l'Educació, Vicerector i actualment director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació). Les àrees d'especialització docent i de recerca que ha conreat en aquests darrers anys són l'alfabetització informacional, la integritat acadèmica i l' educació ambiental, temes sobre els quals ha publicats múltiples treballs. A l'actualitat participa en dos projectes, un sobre abandonament escolar i l'altre sobre la formació dels docents.

La seva dedicació a la recerca en educació es reflecteix en diversos premis i distincions com ara el premi extraordinari de llicenciatura i de doctorat.

Els títols de les seves darreres publicacions són: Plagio y rendimiento académico entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Estudios sobre Educación (2013). El concepto de 'desarrollo sostenible' en la regulación del currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en España Estudios Pedagógicos (2013) Plagio académico entre alumnado de secundaria y bachillerato: diferencias en cuanto al género y la procrastinación. Comunicar (2015). Environmental education for sustainability in the curriculum of primary teacher training in Spain. International Research in Geographical and Environmental Education. (2014) Environmental Education in Pre-Service Teacher Training: A Literature Review of Existing Evidence. Journal of Teacher Education for Sustainability (2015). La formació inicial del professorat d'Educació Infantil i Primària a les Illes Balears (2015).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dimarts 09.00 12.00 Tots els matins de 9 a 12, amb cita prèvia

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
21901 - Documentació i Comunicació Científica
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Investigador principal
Google+ UIB