Botar al contingut
 
Dr. Damià Gomis Bosch
Catedràtic d'universitat
Física de la Terra

Dr. Damià Gomis Bosch

Currículum

Currículum breu

Damià Gomis es va llicenciar en Física per la Universitat de las Illes Balears (UIB) el 1986, amb premi extraordinari de final de llicenciatura, i es va doctorar en Física per la mateixa universitat el 1990, aconseguint també el premi extraordinari de doctorat. Després d'una estada posdoctoral a la Universitat de Reading (Anglaterra), el 1993 va guanyar una plaça de Professor Titular d'Universitat del Departament de Física de la UIB, i el 1998 va entrar a formar part del refundat IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, centre mixt entre la UIB i el CSIC). És catedràtic d'universitat de l'àrea de Física de la Terra des de 2011.

Al llarg de la seva trajectòria investigadora ha treballat en l'anàlisi espacial objectiva de dades oceanogràfiques i en la diagnosi de processos físics, en particular pel que fa a la interacció entre física i biologia. Durant la darrera dècada la seva tasca investigadora s'ha centrat en dues línies. La primera es la dinàmica marina de l'oceà antàrtic. La més important i la que centra els seus esforços actuals són els escenaris climàtics marins per al segle XXI, especialment pel que fa referència a nivell del mar. Dintre d'aquesta línia els primers estudis es van centrar en explicar el perquè de la variabilitat del nivell del mar observada a la Mediterrània durant les darreres dècades. Després es va passar ja a projectar com serà el nivell del mar i altres variables relacionades (temperatura, salinitat i onatge) al llarg del segle XXI sota distints escenaris de canvi climàtic. A dia d'avui està començant a treballar en el tema d'impactes, tan físics com econòmics i ambientals, del canvi climàtic sobre els ports i les costes espanyoles. El grup de persones que duen a terme les investigacions esmentades és el grup d'investigació en Nivell del Mar i Clima (http://marine-climate.uib.es, http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NIVELLMA/equip/index.html), del qual Damià Gomis és el seu cap.

La investigació descrita s'ha fet en el marc de16 projectes nacionals (Investigador Principal dels 4 darrers), 29 accions especials (IP de 15) i 10 projectes europeus (IP d'un d'ells i de 2 subcontractes), a més de contractes amb agències nacionals i internacionals. El fruit d'aquesta tasca investigadora han estat unes 75 publicacions internacionals entre artícles i capítuls de llibre i una vintena de nacionals. També ha presentat unes 250 ponències a congressos.

En l'àmbit docent Damià Gomis té uns 20 anys d'experiència en la impartició como a responsable d'assignaturas de grau i de posgrau. Ha dirigit 5 tesis doctorals (en té dues més en curs). Actualment es el Director de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Física de la Universitat de les Illes Balears.

Finalmente, en l'àmbit de la representació Damià Gomis és membre de distints comités nacionals i internacionals como el SCAR (Scientific Committee for Antarctic Research), CLIVAR-España o Future Earth. Pel que fa a activitats de gestió en I+D, les més rellevantes han estat la seva participació a comissions d'avaluació de projectes tan a Espanya como a altres països, i també pera a la Comissió Europea.

Indicadors generals de qualitat:

- Quinquennis de docència: 5 (darrer tram concedit: 2007-11).
- Sexennis d'investigació: 4 (darrer tram concedit: 2005-10).
- Cites totals: 1147
- Mitjana de cites/any durant els darrers 5 anys (2009-2013): 125,6
- Publicacions en el primer quartil (Q1): 51
- Índex H: 21

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21400 - Física I

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Nivell de la mar i Clima Investigador principal
Google+ UIB