Botar al contingut
 

Dr. Manuel González Hidalgo

personal.uib.cat/manuel.gonzalez
Dr. Manuel González Hidalgo
Professor titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Manuel González Hidalgo

personal.uib.cat/manuel.gonzalez

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Ciències Matemàtiques, Especialitat Matemàtica General, Orientació Anàlisi per la Universitat de València en 1988. Doctor en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears en 1995, amb una tesi sobre segmentació d'imatges, tant en nivells de gris com en color, fent servir mètodes variacionals.

Des de 1988 és professor del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Actualment és Professor Titular d'Universitat de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. L'activitat docent, en el nivell de grau i/o de llicenciatura, ha passat per la Facultat de Ciències de la UIB, l'antiga Escola d'Empresarials i Informàtica de la UIB, i des del curs 1993-94 reparteix la seva activitat docent entre els estudis de Matemàtiques i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de les Illes Balears (en les seves diverses denominacions). Actualment imparteix la seva docència en el grau de Matemàtiques adscrit a l'EPS. Algunes de les assignatures impartides en els darrers tres anys són:

2764 - Ampliació de Geometria
2786 - Treball Acadèmicament Dirigit
2767 - Anàlisi Matemàtica III
2770 - Geometria i Topologia
4706 - Escriptura i Presentació de Documents Tècnics
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20322 - Geometria Diferencial

En quant a estudis de postgrau i doctorat ha impartit assignatures com: '8698 - Modelització de corbes i superfícies I: corbes', '7003 - Modelització de corbes i superfícies', '8435 - Tècniques avançades i aplicacions de la modelització de corbes i superfície', '7883 - Mètodes avançats d'informàtica gràfica (I): modelatge d'escenes 3D' i '10923 - Mètodes Numèrics'.

Treballs de fi de Carrera, de fi de grau y acadèmics, dirigits: Enrique Ferrer Mulet (Segmentació de textura usant la transformada d'onetes; Llicenciat en Informàtica), Pere Manel Mulet I Ferrer (Estudi i adquisició de senyals a l'entorn de programació *LabView: Programació de la transformada d'onetes; Llicenciat en Informàtica) . Fco. Javier Marín Tur (Tractament de corbes i superfícies parametritzades (B-Splines i NURBS fent servir Mathematica, Llicenciat en Matemàtiques)), Juan Gabriel Gomila Salas (Estudi de còniques i algunes superfícies NURBS, Llicenciat en Matemàtiques), Aitor Gozalo Mas (Comparació objectiva de detectors de contorns en imatges digitals, Llicenciat en Matemàtiques, Codirector: S. Massanet)

Les àrees d'investigació d'interès inclouen: visió per ordinador, anàlisi d'imatges, modelització i animació d'objectes deformables, anàlisis i síntesis del moviment humà, imatges mèdiques i modelatge 3D, i recentment l'estudi dels operadors d'agregació i les seves aplicacions al tractament d'imatges, centrant-se en la morfologia matemàtica borrosa. Membre de la 'Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i IA (UGiVpOeIA)' i col·laborador habitual amb el grup de 'Lògica borrosa i fusió de la informació (LOBFI)'. Aquesta activitat investigadora s'ha plasmat en publicacions en revistes científiques d'àmbit internacional així com en comunicacions presentades en congressos nacionals i internacionals. És revisor de diverses revistes de referència en el camp i ha organitzat diverses sessions especials en congressos, i activitats científiques.

Tesis doctorals dirigides: S. Massanet (Processament d'imatges utilitzant la morfologia matemàtica borrosa basada en t-normes discretes, Codirector: J. Torrens), and P. Palmer Rodriguez (La simulació dinàmica i deformació de superfícies paramètriques, Codirector: A. Mir)

Docència

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10923 - Mètodes Numèrics
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17, 2017-18
11660 - Pràctiques Externes
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2017-18
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
  • Grau d'Enginyeria Informàtica 2013-14
  • Grau de Matemàtiques 2013-14
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20322 - Geometria Diferencial
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
2767 - Anàlisi Matemàtica III
2770 - Geometria i Topologia
4706 - Escriptura i Presentació de Documents Tècnics
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 2013-14
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 2013-14
Google+ UIB