Botar al contingut
 
Dr. Miguel Jesús Roca Adrover
Professor titular d'universitat
Tecnologia Electrònica

Dr. Miguel Jesús Roca Adrover

Currículum

Currículum breu

El Dr. Miquel Roca és professor de l'àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica i pertany al grup de recerca d'Enginyeria Electrònica del departament de Física. La seva recerca està lligada al disseny i anàlisi de circuits microelectrònics, incloent sensors, el que implica un contacte continu amb l'electrònica analògica i la instrumentació electrònica. És professor des de 1992, mostrant per tant una llarga trajectòria com a docent i coma investigador reconeguda amb 4 quinquennis de docència i 3 sexennis d'investigació.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
18/09/2017 25/06/2018 dimarts 13.30 14.30 F326

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21013 - Circuits Elèctrics
22414 - Electrònica Analògica
22421 - Instrumentació Electrònica
22402 - Teoria de Circuits
22428 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial
11293 - Instrumentació i Adquisició de Dades
11312 - Sistemes Electrònics d'Instrumentació

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10109 - Instrumentació i Adquisició de Dades
10211 - Aplicacions de l'Enginyeria Electrònica I
10216 - Fiabilitat de Sistemes Electrònics
11293 - Instrumentació i Adquisició de Dades
11312 - Sistemes Electrònics d'Instrumentació
  • Màster Universitari d'Enginyeria Industrial 2016-17
11315 - Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica
  • Màster Universitari d'Enginyeria Industrial 2016-17
21013 - Circuits Elèctrics
22402 - Teoria de Circuits
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2015-16
22414 - Electrònica Analògica
22421 - Instrumentació Electrònica
22428 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial
22448 - Pràctiques Externes II d'Enginyeria Electrònica Industrial
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2014-15
4684 - Instrumentació Electrònica I
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 2012-13
4689 - Tècniques Analògiques
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 2012-13, 2013-14
4693 - Projecte de Fi de Carrera
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 2014-15, 2016-17

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup d'Enginyeria Electrònica (GEE) Investigador principal
Nicgrup Col·laborador
Google+ UIB