Botar al contingut
 
Dr. José Manuel Saá Rodríguez
Catedràtic d'universitat
Química Orgànica

Dr. José Manuel Saá Rodríguez

personal.uib.cat/jmsaa

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21415 - Determinació Estructural
21422 - Síntesi Orgànica
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
11373 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10136 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica
10966 - Mòdul de Síntesi Orgànica
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10967 - Mòdul de Química Orgànica Avançada I
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10968 - Mòdul de Cinètica i Termodinàmica / Química Farmacèutica
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10969 - Mòdul de Competències Transversals
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10970 - Mòdul de Tècniques Instrumentals en Química
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10971 - Mòdul de Síntesi Orgànica Aplicada
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10972 - Mòdul de Química Orgànica
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10973 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10974 - Mòdul de Química Orgànica Industrial I
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10975 - Mòdul de Química Orgànica Industrial II
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
10976 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
11092 - Síntesi Orgànica I
11093 - Síntesi Oragànica II
11094 - Reactius Organometàlics en Síntesi
11095 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica
11096 - Fotoquímica
11097 - Química Orgànica Física
11098 - Materials Orgànics
11099 - Anàlisi dels Composts Orgànics
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13
11100 - Ressonància Magnètica Nuclear I
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13, 2013-14
11101 - Ressonància Magnètica Nuclear II
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial 2012-13
11102 - Ressonància Magnètica Nuclear III
11103 - Patents i Fonts d'Informació
11104 - Introducció a la Química Orgànica Industrial
11105 - Catàlisi Heterogènia
11106 - Química Bioorgànica i Supramolecular
11107 - Química Orgànica Computacional
11108 - Treball de Laboratori
11109 - Estratègies en Química Biològica i Química Mèdica
11110 - Registres
11111 - Escalat de Productes Farmacèutics
11112 - Productes Agroquímics
11113 - Disseny Molecular
11114 - Estat Sòlid de API's
11115 - Anàlisi i Control en la Indústria Química
11116 - Quimiogenòmica
11117 - Cinètica i Termodinàmica Química
11118 - Fonaments de Química Farmacèutica
11119 - Treball de Fi de Màster
11373 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica
21415 - Determinació Estructural
21422 - Síntesi Orgànica
4809 - Química Orgànica
Google+ UIB