Botar al contingut
 
Dra. Catalina Sbert Juan
Professora titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dra. Catalina Sbert Juan

Currículum

Currículum breu

Llicenciada (1987) en Ciències (Secció Matemàtiques) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora (1995) en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears.

Des de 1987 form part del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Des de 2000 som professora Titular d'Universitat d'aquest departament.

He impartit docència en diferents estudis: Economia, Enginyeria Informàtica, Química, Física i Matemàtiques.

Form part del grup de recerca TAMI (Tractament i Anàlisi Matemàtic d'Imatges). La meva  recerca es pot resumir  en l'estudi de diferents models matemàtiques (variacionals i d'equacions en derivades parcials) aplicats al camp de la restauració d'imatges. He publicat diversos articles en revistes internacionals indexades en el JCR. He participat en diversos congressos internacionals.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21005 - Matemàtiques II
20332 - Mètodes Numèrics II
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Tractament i Anàlisi Matemàtica d'Imatges (TAMI) Membre
Google+ UIB