Botar al contingut
 
Dra. María Carmen Rosselló Matas
Catedràtica d'universitat
Química ( Subdirectora )
Enginyeria Química

Dra. María Carmen Rosselló Matas

Currículum

Currículum breu

Carmen Rosselló és professora del àrea d'Enginyeria Química del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears des de 1983. La seva línia d'investigació principal s'emmarca en la intensificació de processos de transferència de matèria. És responsable del grup de recerca d'Enginyeria Agroalimentària de la UIB. Té reconeguts 6 quinquennis de docència i 5 sexennis d'investigació, així com els complements retributius d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, a l'activitat investigadora i a l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement de la CAIB.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21410 - Enginyeria Química
21448 - Experimentació en Enginyeria Química I
21427 - Redacció i Execució de Projectes
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
11394 - Gestió de Qualitat
11408 - Pràctiques Externes
11396 - Tècniques d'Anàlisi dels Aliments
11620 - Tecnologia i Automatització de les Indústries Alimentàries

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10141 - Introducció a l'Enginyeria Agroalimentària
10152 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2012-13
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
11390 - Processos Industrials Agroalimentaris
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2014-15
11392 - Enginyeria de Processos en Indústries Alimentàries
11394 - Gestió de Qualitat
11396 - Tècniques d'Anàlisi dels Aliments
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16, 2016-17
11408 - Pràctiques Externes
11620 - Tecnologia i Automatització de les Indústries Alimentàries
21410 - Enginyeria Química
21427 - Redacció i Execució de Projectes
4811 - Enginyeria Química

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Enginyeria agroalimentària Investigadora principal
Google+ UIB